Boekhouding

Wij bieden u een complete dienstverlening op het vlak van boekhouding:

 • voeren van de boekhouding (eventueel binnen uw bedrijf)
 • berekening en indiening van uw btw- en intracommunautaire aangiften
 • opmaak tussentijdse balans en afsluiting boekjaar
 • opstelling en neerlegging jaarrekening (verkort en volledig, enkelvoudig en geconsolideerd)
 • indienen aangiften directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting)
 • loonadministraties
 • assistentie bedrijfsrevisor
 • advies inzake boekhouding & fiskaliteit
 • rapporteringen
 • oprichting vennootschappen, wijzigingen en ontbindingen
 • begeleiding van starters

Tot onze belangrijkste opdrachten behoort het organiseren van een aan het bedrijf aangepast boekhoudsysteem. Deze dient “binnen het kader van de boekhoudkundige en fiscale regelgeving” adequate informatie te verschaffen aan het management.